Home Manifestazioni Messina – ā€œFesta delle Baretteā€ nella lista dei beni immateriali della Regione Siciliana

Messina – ā€œFesta delle Baretteā€ nella lista dei beni immateriali della Regione Siciliana

3,003

Barette MessinaLā€™assessore alla cultura, Federico Alagna, esprime soddisfazione per lā€™iscrizione della ā€œFesta delle Baretteā€ nella lista dei beni immateriali della Regione Siciliana ā€“ libro delle Celebrazioni delle Feste e Pratiche Rituali ā€“ del Registro delle EreditĆ  Immateriali della Sicilia (REIS), istituito ai sensi dellā€™art. 6 decreto assessoriale n. 571 del 5 marzo 2014.

La Commissione, che ha accolto la richiesta inoltrata dal Comune di Messina, ha ritenuto lā€™evento religioso ā€œpreziosa testimonianza di un culto ancora attivo in Sicilia e largamente partecipato dalla comunitĆ  locale. La festa con ricorrenza annuale ā€“ si legge inoltre nella motivazione espressa dellā€™organo regionale competente ā€“ mantiene ancora inalterati gli elementi connotativi della tradizione, che emergono dai comportamenti rituali e collettivi, dallā€™apparato scenografico e dal corredo di suoni e invocazioniā€.

Messina – ā€œFesta delle Baretteā€ nella lista dei beni immateriali della Regione Siciliana ultima modifica: 2017-10-11T14:38:50+02:00 da CanaleSicilia